Opłata za obiady – kwiecień 2024

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII

Kwota do zapłaty za obiady w miesiącu kwietniu  dla klas 1-8 wynosi  :  140 zł   (20 x7zł)

Płatności za obiady należy dokonać w terminie do 29 marca  2024 r. na konto szkoły o numerze

27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

Odpisy obiadów: intendentsp42@op.pl