Przetargi

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 pkt.2 Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2021r. poz. 1129 z późń. zm). na dostawę żywności w 2022 r.

Ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia oraz na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez określonych wykonawców, Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 7 części:

artykuły spożywcze gr.I – artykuły sypkie 

artykuły spożywcze gr.II – mięso i wędliny

artykuły spożywcze gr.III– warzywa, owoce, kiszonki

artykuły spożywcze gr.IV – mrożonki

artykuły spożywcze gr.V – nabiał

artykuły spożywcze gr.VI – garmażerka

artykuły spożywcze gr.VII – pieczywo