Przetargi

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie planuje wszczęcie postępowania o udzielnie zamówienia na dostawę artykułów spożywczych o wartości powyżej 130 000 zł

Postępowanie będzie  prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Informacja o planowanym przetargu dostępna jest na platformie e-zamówienia(ezamowienia.gov.pl).

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Starszy Intendent – Katarzyna Nosal


Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie.

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia – tutaj

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 pkt.2 Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2021r. poz. 1129 z późń. zm). na dostawę żywności w okresie od 1 stycznia 2023 do 28 lutego 2023r.

Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2022r.

Ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia oraz na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez określonych wykonawców, Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 7 części:

artykuły spożywcze gr.I – artykuły sypkie 

artykuły spożywcze gr.II – mięso i wędliny

artykuły spożywcze gr.III – warzywa, owoce, kiszonki

artykuły spożywcze gr.IV – mrożonki

artykuły spożywcze gr.V – nabiał

artykuły spożywcze gr.VI – garmażerka

artykuły spożywcze gr.VII – pieczywo

załącznik nr 3 upoważnienie