Rada Rodziców

Opłaty ustalone przez Radę Rodziców:

Komitet Rodzicielski 40zł/rok  – płatne do końca stycznia,
Opłata na ksero 30 zł/rok –  I rata płatna do końca września, II rata do końca stycznia,
Opłata na fundusz komputerowy 20 zł/rok – I rata płatna do końca września, II rata do końca stycznia,
Fundusz celowy 10 zł/rok płatne do końca września.


Nr konta Rady Rodziców,
na który można bezpośrednio dokonywać wpłat.

39 1240 3813 1111 0000 4395 6467

w tytule proszę podać Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.


 

Następne zebranie rady rodziców:
10.06.2019 godzina 17:00.