Rada Rodziców

Opłaty ustalone przez Radę Rodziców:

klasy 1-8 oraz grupy 0:

Komitet Rodzicielski 30zł/rok  – płatne do końca stycznia,
Opłata na ksero 0 zł/rok –  I rata płatna do końca września, II rata do końca stycznia,
Opłata na fundusz komputerowy 20 zł/rok – I rata płatna do końca września, II rata do końca stycznia,
Fundusz celowy 10 zł/rok płatne do końca września.

grupa 4-5 latków

Komitet Rodzicielski 30zł/rok  – płatne do końca stycznia,
Opłata na ksero 10 zł/rok – płatne do końca września


Nr konta Rady Rodziców,
na który można bezpośrednio dokonywać wpłat.

39 1240 3813 1111 0000 4395 6467

w tytule proszę podać Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.


 

spotkania rady rodziców w roku szkolnym 2021/22 odbywają się
online na platformie teams