Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA  W BUDYNKU A

PONIEDZIAŁEK

8:30 – 13:30 

 

WTOREK

10:00 – 11:00

 

CZWARTEK

8:30 – 14:00 

 

PIĄTEK

8:30 – 14:00

BIBLIOTEKA SZKOLNA  W BUDYNKU B

PONIEDZIAŁEK

9.10 – 10.05
11.00 – 12.00
12.50 – 14.30

 

WTOREK

9.05 – 9.55
10.50 – 11.55

 

CZWARTEK

9.15 – 14.40

 

PIĄTEK

 

WYKAZ LEKTUR SZKOLNYCH ZGODNYCH Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ