Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

 

PONIEDZIAŁEK 9:00 – 9:50 

 11.10 – 15:00

WTOREK 9:00 – 15:20
ŚRODA

9:00 – 9:50 

10:45 – 15:00

CZWARTEK 9:20 – 9:45

10:20 – 11:45

12:35 – 15:30

PIĄTEK 9:00 – 14:00

Wykaz Lektur