DUŻY SAMORZĄD

W naszej szkole przez cały rok aktywnie pracuje samorząd szkolny. Tworzą go wszyscy uczniowie, którzy pracują pod kierunkiem Przewodniczącej i jej zastępcy. Jednak ze względu na inny sposób działania podzieliliśmy się na Mały Samorząd skupiający klasy I – III i Duży Samorząd klas IV – VII. Każdy uczeń, działając w samorządzie uczniowskim niezależnie od tego, czy został wybrany do zarządu SU, jest gospodarzem klasy czy ma ciekawy pomysł wpływa na to, co dzieje się w szkole. Uczniowie mają szansę poznać się lepiej, współdziałać przy różnego typu przedsięwzięciach, poznać nowych ludzi, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, wzbogacić szkolne życie. JEŚLI JESTEŚ KREATYWNY, MASZ WIELE POMYSŁÓW I CHCIAŁBYŚ WCIELAĆ JE W ŻYCIE, LUBISZ PRACOWAĆ W GRUPIE – KONIECZNIE ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I WEŹ UDZIAŁ W TWORZENIU SZKOLNEJ RZECZYWISTOŚCI.

W skład grona kierującego pracą DSU wchodzą również gospodarze klas oraz osoby zainteresowane pracą w określonej sekcji.

 
Duży Samorząd Uczniowski:
  • działa zgodnie ze Statutem SP 42 w Szczecinie.
  • reprezentuje interesy uczniów klas 4-8.
  • organizuje życie szkolne klas IV – VII
  • działa według ustalonego z opiekunem Samorządu planu
  • dba o pozytywny, dający poczucie bezpieczeństwa i sprzyjający nauce klimat
  • tworzy warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
  • wspomaga rozwój zainteresowań uczniów
  • tworzy więź między uczniami klas starszych
  • uczy dbałości o mienie szkolne i dobre imię szkoły
  • buduje poczucie odpowiedzialności i szacunku dla drugiej osoby