Stołówka

Szanowni Rodzice,

Nieobecności dzieci na obiadach, zarówno w przedszkolu jak i szkole

prosimy zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego:

intendentsp42@op.pl

 

 

PROCEDURA DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W SZCZECINIE  – Covid 19

 

PROCEDURA DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W SZCZECINIE

 1. W Szkole Podstawowej nr 42 obowiązuje przelewowa forma płatności za obiady.

Wyliczoną kwotę  należy przelać  na konto bankowe  szkoły o numerze nr 27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

 1. Informacja o wysokości opłaty za obiady w danym miesiącu znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych budynku szkoły
 2. Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.
 3. Tytule przelewu powinien obowiązkowo znaleźć się :
 • opis tytułu wpłaty,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa do której uczęszcza,
 • dokładnie podany okres za który dokonana jest płatność,
 • kwota za obiady stanowiąca iloczyn dni obiadowych i stawki za posiłek (cena obiadu dla dzieci kl. I-VIII- 4,00zł; dla dzieci grup zerowych- 6,50zł)
 1. Opłaty za miesiąc styczeń należy dokonywać w pierwszych dniach stycznia, zgodnie

z informacją na stronie szkoły, zamieszczaną w grudniu.

 1. Zgłoszenie nieobecności dziecka na posiłku w szkole dokonuje rodzic lub inna osoba uprawniona – telefonicznie, w godzinach pracy szkoły, intendentowi pod numerem telefonu: 91-422 21 738, wew. 20
 2. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis.
 3. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

 

Rodzice dzieci uczęszczających na obiady szkolne proszeni są o zapoznanie się z warunkami dokonywania płatności za obiady

Zgodnie z „Procedurą dokonywania wpłat za obiady” wpłaty przyjmowane będą wyłącznie w pierwszym i ostatnim tygodniu miesiąca.


Godziny wydawania obiadów:

9.00 – ŚNIADANIE (grupa przedszkolna)

10.45 – 11.00 ZUPA (grupa przedszkolna)

11.30 – OBIAD klasy I-III

12.30 – OBIAD klasy IV-V

13.00 – DRUGIE DANIE (grupa przedszkolna)

13.50 – OBIAD klasy VI-VIII

14.00 – PODWIECZOREK (grupa przedszkolna)