Stołówka

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 48 zł –dla klas 1-8.
Posiłki wydawane będą do 18 czerwca.

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły, zgodnie z „Procedurą dokonywania wpłat za obiady ˮ.

W tytule przelewu obowiązkowo należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka.

Dokonując wpłaty , proszę uwzględnić odpisy za obiady z poprzedniego miesiąca.

Opłata za obiady klasy 1-8

 
Koszt 1 obiadu wynosi 4,00 zł

Numer konta szkoły do wpłat za obiady:
27 1020 4795 0000 9102 0278 4833


 

Rodzice dzieci uczęszczających na obiady szkolne proszeni są o zapoznanie się z warunkami dokonywania płatności za obiady

Zgodnie z „Procedurą dokonywania wpłat za obiady” wpłaty przyjmowane będą wyłącznie w pierwszym i ostatnim tygodniu miesiąca.


Godziny wydawania obiadów:

9.00 – ŚNIADANIE (grupa przedszkolna)

10.45 – 11.00 ZUPA (grupa przedszkolna)

11.30 – OBIAD klasy I-III

12.30 – OBIAD klasy IV-V

13.00 – DRUGIE DANIE (grupa przedszkolna)

13.50 – OBIAD klasy VI-VIII

14.00 – PODWIECZOREK (grupa przedszkolna)