Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W przestrzeni publicznej mogą Państwo znaleźć dużo informacji na ten temat, wiele organizacji i ośrodków prowadzi w kwietniu szkolenia i webinary dla rodziców i specjalistów.

Więcej informacji na sstronie fundacji -> Fundacja Jim