Młode Głowy- SOC

BADANIE I KAMPANIA DOTYCZĄCE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI WŚRÓD MŁODYCH LUDZI
Rusza ogólnopolski projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. 
W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. Strategicznym partnerem całej akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok.
 
Szkoła Podstawowa nr 42 będzie uczestniczyć w projekcie. 
Koordynatorem projektu jest Alicja Kiper.
 
MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.
 
Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy), gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników
 
Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie biorąc udział w  kampanii i badaniu  „Młode Głowy” organizowanym przez Fundację Unaweza we współpracy z Fundacją Dbam o Mój Zasięg  uczestniczy jednocześnie w projekcie edukacyjnym Szkoła odpowiedzialna Cyfrowo.
 SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to innowacyjny projekt,  który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 
 
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.