MAŁY SAMORZĄD

Na terenie naszej szkoły działa Samorząd Uczniowski. Z powodu odmiennych zainteresowań dzieci we wrześniu 2003 r. powstał Mały Samorząd klas I-III. Głównym celem, jaki stawia sobie Mały Samorząd jest zintegrowanie uczniów klas młodszych poprzez organizowanie na terenie szkoły uroczystości, konkursów oraz różnego rodzaju imprez. Istotą powstania Małego Samorządu jest nauka od najmłodszych lat trudnej sztuki demokracji i samorządności. Pragniemy przełamać stereotyp, że samorząd uczniowski dotyczy tylko uczniów starszych klas. Mały Samorząd zrzesza uczniów wszystkich klas I-III , jego pracami kieruje zaś rada wybrana na okres jednego roku, która działać będzie według opracowanego planu. Radę tworzą samorządy każdej klasy młodszej. Nad całością działalności Małego Samorządu opiekę sprawuje p. Bożena Kraśniewska.

Cele działalności Samorządu Szkolnego:

  • inspirowanie i koordynacja działań uczniowskich w SP42
  • uaktywnienie samorządów klasowych
  • pomoc w organizowaniu imprez szkolnych dla uczniów
  • integracja społeczności uczniowskiej
  • kształtowanie pożądanych postaw i zachowań wśród uczniów
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za realizacje podjętych obowiązków

SKŁAD MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III w roku szkolnym 2018/2019

KLASA GOSPODARZ ZASTĘPCA GOSPODARZA
1a Bartosz Muszyński Jan Nowoświecki
1b Anna Sikora Rafał Kepke
1c Zofia Zwolińska Martyna Flisikowska
2a Amelia Poręba Błażej Woronko
2b Szymon Miszczak Alek Gos
3a Patrycja Duklanowska Zuzanna Wojciechowska
3b Wiktor Konarzewski Maja Lewandowska

WYDARZENIA


Festiwal Piosenki Patriotycznej

Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  08.11 2018r. w naszej szkole odbył się Festiwali Piosenki Patriotycznej. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I – III. Mały Samorząd Uczniowski przygotował wiele ciekawostek na temat śpiewanych piosenek.  Oczywiście spisał się wzorowo. Nie zabrakło więc pieśni: „ My Pierwsza Brygada”,  „Przybyli ułani”, „Piechota”, „ Pałacyk Michla”  czy „Rozkwitają pąki białych róż”. Było wiele wzruszających momentów. Uczniowie wszystkich klas biorących udział w festiwalu wykazali się dużą postawą patriotyczną.


21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Głównym celem tego dnia jest propagowanie i kształtowanie pozytywnych cech i postaw, takich jak: serdeczność, koleżeńskość, przyjaźń oraz wrażliwość na krzywdę innych. Uczniowie klas 1-3 świętowali w swoich klasach ten dzień. Charakterystyczny znak to żółte radosne jak słońce ubranie:) W klasach przeprowadzone zostały pogadanki na temat życzliwości.  

Życzymy wszystkim Radosnego Dnia😊 Mały Samorząd Uczniowski