Historia szkoły

Nasza historia w zarysie
Szkoła Podstawowa Nr 42 rozpoczęła działalność 1.09.1957 roku. Mieściła się wtedy przy ul. Grzymińskiej, gdzie obecnie znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących. Pierwszym kierownikiem nowej placówki został Stanisław Kostecki.
W roku szkolnym 1957/58 zatrudnionych było 11 nauczycieli, którzy uczyli 445 uczniów. W szkole działały liczne organizacje, tj. założone w 1957 roku szkolne koło LOP, SKO (od 1.03.1959r.), SKS, ZHP, szkolne koło TPPR. Uczniowie mogli też rozwijać swoje zainteresowania w takich kołach jak: koło fotograficzne, taneczne, dramatyczne, Młodych Przyrodników, czy w chórze szkolnym. Uczniowie odnosili też sukcesy sportowe-sekcja piłki ręcznej znalazła się w finale III Ligi Mistrzostwa Szczecina. 24 marca 1960 roku nowym kierownikiem szkoły została Danuta Łukowska.
W roku szkolnym 1960/61 bardzo ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia, było to 3.06.1961 roku. Patronką szkoły została Stefania Sempołowska. Odsłonięto tablicę pamiątkową (znajduje się ona do dziś na obecnym budynku szkoły).
            1.09.1963 roku kierownikiem szkoły został Kazimierz Bałuch (później dyrektor tej placówki do roku 1984). Nowy rok szkolny rozpoczęto w bardzo trudnych warunkach, gdyż nowy budynek nie został jeszcze oddany do użytku. Dopiero 16 listopada 1963 roku nastąpiło to uroczyste wydarzenie. Otwarcia nowego budynku przy ulicy Hożej 25 dokonał przewodniczący Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Szczecin N/Odrą Józef Bojanowski. Był to bardzo trudny rok, gdyż do SP Nr 42 przyszli uczniowie, którzy do tej pory uczęszczali do trzech różnych szkół. Trzeba było zagospodarować klasy, teren wokół szkoły (uczniowie m.in. pracowali przy budowie boiska szkolnego). W roku szkolnym 1964/65 szkoła zajęła 10 miejsce wśród szkół podstawowych dzielnicy Szczecin Nad Odrą. Podobnie pozytywnie oceniono wyniki nauczania w latach następnych. W roku szkolnym 1965/66 uruchomiono oddział przedszkolny a 25.11.1965r. powstała Spółdzielnia Uczniowska „Ptyś”. Członkiem spółdzielni miał prawo zostać każdy uczeń, który wpłacił 2 zł wpisowego i 10 zł wkładu. Do ciekawszych imprez można zaliczyć spotkanie z pisarzem Jerzym Pachlowskim (20.05.1967r.).
Uczniowie brali udział w licznych konkursach, odnosząc wiele sukcesów. Aktywnością wykazało się: ZHP 78 Drużyna Harcerska, 22 Drużyna Zuchowa Orzeszki, SKKT czy Szkolne Koło Sportowe SKRA. Koło SKKT zajęło szóste miejsce we współzawodnictwie międzyszkolnym (opiekunem koła była p. A. Szymańska). Odnoszono też sukcesy dydaktyczne. Uczeń p. K. Bałucha-K. Krauze zajął III miejsce w konkursie wychowania obywatelskiego; w konkursie matematycznym i fizycznym uczniowie pod opieką pań W. Bogdanowicz i Falkiewicz, doszli do finałów; w konkursie marynistycznym szkoła zespołowo zajęła IV miejsce, a uczeń P. Dąbrowski II miejsce.
W 1977 roku nastąpiła likwidacja Szkoły Podstawowej Nr 22 i przejęcie części uczniów z tej placówki do naszej szkoły. Przekształcono też świetlicę w półinternat (istniał on do roku 1996).
Ważne wydarzenie miało miejsce 26 maja 1979 roku, kiedy to nadano szkole sztandar. Ufundował go Komitet Rodzicielski, a został wykonany w Łodzi.
W roku szkolnym 1979/80 zorganizowano spotkanie z poetką Joanną Kulmową. W następnym roku młodzież miała okazję uczestniczyć w spotkaniu ze szczecińskim pisarzem Gwidonem Kamińskim. Sukcesy odniosło też Szkolne Koło Sportowe SKRA pod opieką p. S. Wasiluka. Dziewczęta zajęły piąte miejsce w finałach czwórboju lekkoatletycznego o „Puchar Świata Młodych”. Chłopcy uzyskali trzecie miejsce w mistrzostwach Szczecina w koszykówce i zakwalifikowali się do finałów wojewódzkich. W roku szkolnym 1981/82 szkoła uzyskała II miejsce we współzawodnictwie na najbardziej usportowioną szkołę.
W roku szkolnym 1982/83 nawiązano współpracę z Zakładem Wychowawczym Dla Dzieci Niedosłyszących. Zmieniały się także zasady oceniania i promowania uczniów. Na przykład w 1982 roku zniesiono poprawki. Organizowano także zajęcia pozalekcyjne, które odbywały się w wolne soboty. Działały koła tj.: geograficzne, polonistyczne, biologiczne, fizyczne, sprawnych rąk. Z powodu zwiększającej się liczby uczniów lekcje odbywały się nawet do godziny 17.00. W roku szkolnym 1983/84 nasza szkoła we współzawodnictwie szkół uzyskała 157 punktów na 165 możliwych. Uczniowie klas piątych brali udział w konkursie międzynarodowym poświęconym Januszowi Korczakowi.
1 września 1984 roku dyrektorem została Helena Czerniak. Związane to było z przejściem na emeryturę p. Kazimierza Bałucha. Po odejściu na emeryturę p. Heleny Czerniak, od 1.09.1985 roku przez dwa lata dyrektorem była p. Regina Czernikiewicz. Na terenie szkoły rozpoczęła działalność nowa organizacja – Liga Morska, której opiekunem była p. Zofia Woźniak. W Konkursie Recytatorskim wyróżnienie uzyskały uczennice przygotowane przez p. Lucynę Józefowicz (J.Mistachowicz, E. Gębarowska). W konkursie wiedzy O Mundialach szkoła uzyskała III miejsce wśród szkół szczecińskich (szkołę reprezentowali: D. Wojtczuk, P. Krygier i T. Chojnacki). Laureatem konkursu z wiedzy o społeczeństwie został P. Zimmerman (przygotowywała go p. R. Czernikiewicz). Szkolne koło LOP zajęło 10 miejsce w konkursie na najlepiej pracujące szkolne koło w kategorii szkół podstawowych (opiekunem była p. M. Witomska). Zanotowano też ówczesne rekordy sportowe szkoły: w skoku w dal – 5,98m (P. Woźniak), w biegu na 60m – 7,6s (D.Kowalik).
W roku szkolnym 1986/87 odsłonięto kącik patronki szkoły Stefanii Sempołowskiej. Zorganizowano też szklankę mleka dla najmłodszych uczniów. Wznowiono działalność sklepiku „Ptyś” (istniał do 1990 roku). Bardzo aktywnie działała wtedy Liga Morska. Szkolne koło zajęło I miejsce w regionie w konkursie Młodzi na morzu, a uczeń J. Poczobut w nagrodę popłynął w rejs Darem Młodzieży. Zajęto też II miejsce w Regatach Szalupowych. Liga Morska przygotowała też Neptunalia’86, spotkania z ludźmi morza. Uczestniczono też w wodowaniu statku „Władysław Gomułka”. Wśród sukcesów sportowych należy wymienić I miejsce w noworocznym Turnieju minikoszykówki klas V i VI i III miejsce w zawodach Złoty krążek. Uczniowie J. Okonowski i A. Zięba reprezentowali Szczecin w eliminacjach wojewódzkich teleturnieju „Na olimpijskim szlaku”. Inne sukcesy to I nagroda w wyróżnienie w konkursie literackim Szczecin XXI wieku oraz wyróżnienie na plakat o Szczecinie.
1 września 1987 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Została nią p. Bogumiła Celer, która pełniła tę funkcje do roku 1989.
Rozpoczęto wtedy remont kapitalny szkoły, który utrudniał pracę dydaktyczną szkoły. Pozyskano też nowy zakład patronacki-Fabrykę Czekolady Gryf (wcześniej współpracowano z Transbudem). Dokonano również zmiany sposobu nagradzania uczniów. Wprowadzono puchary dla najlepszych klas, plebiscyt na ucznia miesiąca, roku oraz nagrody książkowe dla uczniów, którzy na I semestr uzyskali średnią 5,0 i wzorowe zachowanie. Do sukcesów zaliczyć można: I miejsce w eliminacjach miejskich Konkursu wiedzy o Pożarnictwie, wyróżnienie w Miejskim Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych, IV-VI miejsce w eliminacjach rejonowych III Konkursu Historycznego. Pani K. Downarowicz wraz z uczennicami otrzymała nagrodę dla pracowni techniki za reprezentowane na wystawie wojewódzkiej hafty. Do sukcesów sportowych można zaliczyć zajęcie III i IV miejsca we współzawodnictwie międzyszkolnym chłopców w Szczecinie. Szachiści przygotowani przez p. R. Miączyńskiego wywalczyli wicemistrzostwo Szczecina (M. Kazuba), a w finałach wojewódzkich nasze miasto reprezentowały A. Dakowska i J. Kostańska. W XV Konkursie Języka Polskiego K. Marduła zakwalifikowała się do II etapu eliminacji rejonowych. Szkolne koło ZNP zajęło I miejsce w konkursie na najlepiej działające koło (prezesem była wtedy p. M. Zatyracz).
W roku szkolnym 1989/90 dyrektorem szkoły był p. Sławomir Wasiluk. Szkoła uzyskała wtedy III miejsce na Miejskim Przeglądzie Prac Uczniowskich (pracowali pod kierunkiem p. K. Downarowicz). Zajęto też I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 8. SKKT wzięło udział w konkursie turystyczno- krajoznawczym „Czy znasz plan Szczecina” i w zawodach na orientację (zajęto IV miejsce). Szkolne Koło Sportowe zajęło IV miejsce w Szczecinie i otrzymało nagrodę pieniężną.
Rok szkolny 1990/91 przyniósł liczne sukcesy dydaktyczne. W XVII Konkursie Języka Polskiego A. Obłoza doszła do finałów wojewódzkich. Przygotowywała ją p. L. Józefowicz. W V Konkursie Historycznym troje uczniów: M. Gruca, S. Faryniarz i P. Mistachowicz zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich, a S. Faryniarz został laureatem tego konkursu. Z. Barwina został nagrodzony w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego.
Od 1 września 1991 roku zmieniono regulamin klasyfikowania i promowania uczniów. Wprowadzono sześciostopniową skalę ocen (obok dotychczasowych ocen – mierną i celującą; natomiast nazwa ocena mierna została później zmieniona na dopuszczającą). Szkoła liczyła 864 uczniów, mimo że nie było oddziału przedszkolnego 0 (wrócił on do szkoły w 1992 roku). Ze względu na brak sal lekcje odbywały się w godzinach od 7.10 do 16.50. Do sukcesów można zaliczyć I miejsce w konkursie recytatorskim (Z. Barwina) i udział uczniów w Konkursie Historycznym. Trzech uczniów (M. Gruca, J. Kaliński, A. Zwoliński) zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich. Dwoje z nich: J. Kalinowski (zajął I miejsce) i M. Gruca zostało laureatami VI Konkursu Historycznego. Nauczyciele nauczania początkowego przygotowali festiwal Śpiewamy dla mamy. Odbył się też wieloetapowy konkurs mitologiczny dla uczniów klas piątych.
31.08.1992 roku odszedł na emeryturę dyrektor szkoły p. Sławomir Wasiluk. Nowym dyrektorem została p. Lucyna Pawłowska (funkcje tę pełniła do roku 1997). Szkoła włączyła się w obchody 750 rocznicy nadania Szczecinowi praw miejskich. Reprezentacja szkoły w składzie: M. Dąbrowska, K. Woźniak, P. Woźniak zajęła II miejsce w konkursie Szczecin dawnej i dziś. Finał konkursu odbył się w telewizji i był prezentowany w programie lokalnym. Uzyskano nagrody- odtwarzacz video i telewizor. Inne sukcesy to wejście ucznia A. Misiak do eliminacji wojewódzkich Konkursu Języka Polskiego i uzyskanie tytułu laureata VII Konkursu Historycznego przez P. Woźniak i P. Druzda. Bardzo dobre wyniki osiągali nasi uczniowie w czasie Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży. M. Niemczyk zajął I miejsce w skoku w dal i w biegu na 300m, a A. Zimmerman III lokatę w biegu na 300m, G. Lisiecki- V miejsce w biegu na 100m. Sukcesem zakończył się udział w konkursie plastycznym „Wspólna Europa”. Praca M. Winiarskiej została zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego i była pokazywana na wystawie.
Od 1994 roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Ziemi. Zbieramy też pieniądze na fundusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu uczniów wzięło udział w złazie jesiennym, który odbył się w dniach 22-23.10.1994r. Koło recytatorskie, prowadzone przez p. A. Sukiennicką, przygotowało Jesienny wieczór poezji. Zaprezentowany został on nie tylko uczniom naszej szkoły, ale też w Szkole Podstawowej Nr 41. Całą społeczność zmobilizował udział w Siódmych potach, imprezie wymagającej umiejętności sportowych i wiedzy z różnych dziedzin. 10.04.1995 roku odbył się I etap, zakończony zwycięstwem naszej szkoły, a 13.11.1995 roku odbył się II etap, w którym niestety nie udało się pokonać przeciwników. Uczniowie mieli też okazję wykazać się wiedzą matematyczną. Brano udział w międzynarodowych zawodach Kangur ’95. M. Pisarczyk zajął I miejsce w Szczecinie, a III w Polsce. Drużyna Harcerska działająca przy szkole wzięła udział w światowym Zlocie ZHP w Zegrzu k. Warszawy.
13.11.1995 roku złożył wizytę w szkole arcybiskup szczecińsko-kamieński Marian Przykucki. Odbyło się spotkanie z uczniami i nauczycielami. Zorganizowano też II Złaz Jesienny, w czasie którego uczniowie mieli okazję zwiedzić zabytki Szczecina, zobaczyć ciekawe okazy botaniczne. Tematyka ekolologiczna dominowała podczas Zielonego Tygodnia, zainicjowana przez p. B. Runowicz. Uczniowie wszystkich klas realizowali zadania, brali udział w konkursach. Odbyło się też przedstawienie, z którego dochód artyści przekazali Towarzystwu Walki z Kalectwem. Imprezą, w której wzięli udział wszyscy chętni uczniowie była Majówka. Przeprowadzona była w formie nocnego biegu do Miroszowa. Uczestniczono też w III Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Mistrzem ortografii klas VI został M. Rudowski, a wicemistrzami: M. Laskowska (kl. IV) i K. Bratos (kl. VII). Uczniowie zmagali się z ortografią także w następnych latach szkolnych.
15 stycznia 1997 roku odbył się wieczór poezji Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej przygotowany przez koło recytatorskie pod kierunkiem p. A. Sukiennickiej. Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych. W konkursie matematycznym M. Mikołajczyk, A. Pisarczyk, K. Bratos zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich. M. Mikołajczyk została laureatką tego konkursu. Uczniów przygotowywały p. A. Sobala i p. K. Pisarczyk. W eliminacjach wojewódzkich konkursu historycznego szkołę reprezentowała A. Koleśnik. Był to szczególnie trudny rok dla nauczycieli wychowania fizycznego, gdyż sala gimnastyczna była w remoncie. Rozpoczęto także zagospodarowania terenu wokół szkoły-powstała ścieżka zdrowia.
Historia szkoły tworzona jest dalej przez nowe pokolenia uczniów…