Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej obowiązujący od 1.09.2020 r.

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.

Przedmiotowe zasady oceniania- II etap edukacyjny klasy 4-8 (nowe)

 

Język polski

kryteria oceniania klasa 4
kryteria ocenienia klasa 5
kryteria ocenienia klasa 6
kryteria ocenienia klasa 7
kryteria ocenienia klasa 8
kryteria oceniania klasa 8

matematyka

wymagania edukacyjne klasa 4
wymagania edukacyjne klasa 5
wymagania edukacyjne klasa 6
wymagania edukacyjne klasa 7
wymagania edukacyjne klasa 8

fizyka

wymagania edukacyjne klasa 7
wymagania edukacyjne kl 8
kryteria oceniania klasa 7
kryteria oceniania klasa 8

chemia

kryteria oceniania klasy 7 i 8

wymagania edukacyjne klasa 8

geografia

wymagania edukacyjne kl 5
wymagania edukacyjne kl 6
wymagania edukacyjne kl 7
wymagania edukacyjne kl 8

biologia

 kryteria oceniania kl 5
kryteria oceniania kl 7
kryteria oceniania kl 8

JĘZYK angielski

kryteria oceniania kl 8
kryteria oceniania kl 7
kryteria oceniania kl 6
kryteria oceniania kl 5
kryteria oceniania kl 4

język niemiecki

kryteria oceniania kl 7
kryteria oceniania kl 8

historia

wymagania na oceny kl 4
wymagania na oceny kl 5
wymagania na oceny kl 7
wymagania na oceny kl 8

informatyka

kryteria oceniania klasy 4-8
wymagania klasy 4-8

plastyka

wymagania edukacyjne

technika

kryteria oceniania kl 4
kryteria oceniania kl 5
kryteria oceniania kl 6

religia

wymagania edukacyjne kl.4, 5, 6
kryteria oceniania kl 7
kryteria oceniania kl 6
kryteria oceniania kl 5
kryteria oceniania kl 4

wychowanie fizyczne

kryteria ocenienia klasy 4-8

WOS

wymagania edukacyjne kl.8

edukacja dla bezpieczeństwa

kryteria oceniania kl 8

muzyka

wymagania edukacyjne z muzyki klasy 4-7
kryteria oceniania klasy 4-7