Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej obowiązujący od 1.09.2021 r.

Regulamin organizacji pracy szkoły (nowy)

Program wychowawczo-profilaktyczny

Aneks do programu profilaktyczno – wychowawczego rok szkolny 2021-2022

Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.

Przedmiotowe zasady oceniania- II etap edukacyjny klasy 4-8 (nowe)

Regulamin świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Język polski

kryteria oceniania klasa 4
kryteria ocenienia klasa 5
kryteria ocenienia klasa 6
kryteria ocenienia klasa 7
kryteria ocenienia klasa 8
kryteria oceniania klasa 8

matematyka

wymagania edukacyjne klasa 4
wymagania edukacyjne klasa 5
wymagania edukacyjne klasa 6
wymagania edukacyjne klasa 7
wymagania edukacyjne klasa 8

fizyka

wymagania edukacyjne kl. 7
wymagania edukacyjne kl. 8
kryteria oceniania kl. 7
kryteria oceniania kl. 8

chemia

kryteria oceniania klasy 7 i 8

wymagania edukacyjne klasa 8

geografia

wymagania edukacyjne kl. 5
wymagania edukacyjne kl. 6
wymagania edukacyjne kl. 7
wymagania edukacyjne kl. 8

biologia

wymagania edukacyjne kl. 5
kryteria oceniania kl. 5

wymagania edukacyjne kl. 6
kryteria oceniania kl. 6

wymagania edukacyjne kl. 7
kryteria oceniania kl. 7

wymagania edukacyjne kl. 8
kryteria oceniania kl. 8

Przyroda

wymagania edukacyjne kl. 4
kryteria oceniania kl. 4

JĘZYK angielski

kryteria oceniania kl. 8
kryteria oceniania kl. 7
kryteria oceniania kl. 6
kryteria oceniania kl. 5
kryteria oceniania kl. 4

język niemiecki

kryteria oceniania kl. 7
kryteria oceniania kl. 8

historia

wymagania na oceny kl. 4
wymagania na oceny kl. 5
wymagania na oceny kl. 7
wymagania na oceny kl. 8

informatyka

kryteria oceniania klasy 4-8
wymagania klasy 4-8

plastyka

wymagania edukacyjne

technika

kl. 4 wymagania edukacyjne
kl. 5 wymagania edukacyjne
kl. 6 wymagania edukacyjne
kryteria oceniania klasy 4-6

religia

wymagania edukacyjne kl.4, 5, 6
kryteria oceniania kl. 7
kryteria oceniania kl. 6
kryteria oceniania kl. 5
kryteria oceniania kl. 4

wychowanie fizyczne

kryteria ocenienia klasy 4-8

WOS

wymagania edukacyjne kl.8

edukacja dla bezpieczeństwa

kryteria oceniania kl. 8

muzyka

wymagania edukacyjne z muzyki klasy 4-7
kryteria oceniania klasy 4-7