Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej.

Program-wychowawczo-profilaktyczny

Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.

Przedmiotowe zasady oceniania- II etap edukacyjny klasy 4-8

Język polski

kryteria oceniania klasa 4
kryteria oceniania klasa 8

matematyka

wymagania na oceny klasa 7
wymagania na oceny klasa 8

fizyka
chemia
geografia
biologia
język angielski
historia
język niemiecki
informatyka

kryteria oceniania klasy 4-8
wymagania klasy 4-8

plastyka
technika
religia
wychowanie fizyczne

kryteria ocenienia klasy 4-8

Wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie