Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice Wszelkiego rodzaju podania, pisma, wnioski oraz zaświadczenia składamy drogą mailową bądź w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Hożej 25. Legitymacje szkolne będą przedłużane zgodnie z harmonogramem – informacja u wychowawców klas. Wydawanie duplikatów legitymacji-podanie …

Ważne informacje – 1 września 2020

Zebrania z rodzicami online klasy 4-8 Teamsy, klasy 2-3 platforma „konferencja” 2 września godzina 17.00 W związku z procedurami bezpieczeństwa związanymi z Covid uczniowie rozpoczynający rok szkolny 2020/21 na wchodzą do budynku szkoły następującymi wejściami: Hoża 25 (budynek A) sala: 9, …

Opłata za obiady – wrzesień

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII  będą wydawane od 7 września 2020 r. Organizacja żywienia w stołówce została oparta na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.,z późn. zm., obowiązujących w szkołach …

Zapisy do świetlicy szkolnej

Szanowni Rodzice, Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się wyłącznie drogą mailową do dnia 17 sierpnia 2020 r. Adres na który należy wysłać zgłoszenie: swietlicasp42@gmail.com Regulamin pracy świetlicy Karta zgłoszenia do świetlicy Oświadczenie o zatrudnieniu Upoważnienie do odbioru

Badania do klasy I sportowej

Szanowni Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej sportowej! Został wyznaczony termin badania na:  31.08.2020 godz 8.00 rejestracja poradni sportowej przy ul. Wojciecha 7. Wszystkie dzieci muszą mieć skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni sportowej. Dzieci muszą być na czczo i przynieść ze sobą …

Zwrot nadpłaty za obiady

Z uwagi na ograniczenia w pracy stołówki szkolnej od dnia 12 marca 2020r. informujemy, że na koncie szkoły odnotowano nadpłatę z tytułu niewykorzystanych obiadów. Zwrot należnej kwoty za ucznia korzystającego ze stołówki w tym czasie zostanie dokonany  przelewem bankowym na …

Ważne informacje

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, począwszy od 25.03.2020 r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego szkoła będzie zamknięta. Zgodnie z przewidywanym terminem zamknięcia szkół, który obecnie określono do świąt, nauczanie będzie odbywało się zgodnie z komunikatem, który otrzymaliście Państwo na e-dzienniku.