Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły (Hoża 25) lub u pedagoga szkolnego. Wypełnione wnioski i dokumenty należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2019 r. Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach …

Zebrania z rodzicami

Szanowni rodzice! Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami, które odbywać się będą według następującego harmonogramu: grupy zerowe i klasy pierwsze 4 września 2019 r. godz.16.30 budynek Hoża 25 klasy 2 – 4 11 …

Opłata za obiady

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 76 zł dla klas 1-8. Wpłaty należny dokonywać na konto szkoły, zgodnie z procedurą. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza dziecko. Obiady wydawane będą …

Powitanie wiosny

21 marca uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich oraz oddziałów przedszkolnych powitali Pierwszy Dzień Wiosny. Wszyscy uczestniczyliśmy w Festiwalu Piosenki Wiosennej. Śpiewaliśmy i recytowaliśmy wiersze o tematyce wiosennej.

Spotkanie „Czytam dzieciom”

22 lutego w naszej bibliotece szkolnej odbyło się pierwsze spotkanie z dziećmi z klasy 1b w ramach nowej akcji wolontariatu „Czytam dzieciom”. Podczas spotkania czytane były legendy o Szczecinie. Dzieci słuchały i czynnie uczestniczyły, zaskakując prowadzącą pytaniami, czasem niekoniecznie dotyczącymi …

Pasowanie na czytelnika

We wtorek 26 lutego odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Po obejrzeniu przedstawienia pt.,,Czerwony Kapturek” przygotowanego i wykonanego przez uczniów z klasy 2 a, młodzi czytelnicy mogli wypożyczyć swoją pierwszą książkę z biblioteki.