Ważne informacje

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, począwszy od 25.03.2020 r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego szkoła będzie zamknięta. Zgodnie z przewidywanym terminem zamknięcia szkół, który obecnie określono do świąt, nauczanie będzie odbywało się zgodnie z komunikatem, który otrzymaliście Państwo na e-dzienniku.

Stypendium

Dyrektor Szkoły informuje, że wypłata stypendium nastąpi 18.03 od godz 13.00 do 15.00. W przypadku gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł w w/w/ terminie odebrać świadczenia jego wypłata zostanie przeniesiona na następny miesiąc.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 12 i 13 marca br. w szkole będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku tj. 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkoły. www.kuratorium.szczecin.pl/ Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów na dzienniku …

Rekrutacja 2020/2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia …