Samorząd szkolny

MAŁY SAMORZĄD                                                                                DUŻY SAMORZĄD


 

Cele działalności Samorządu Szkolnego:

 • inspirowanie i koordynacja działań uczniowskich w SP42
 • uaktywnienie samorządów klasowych
 • pomoc w organizowaniu imprez szkolnych dla uczniów
 • integracja społeczności uczniowskiej
 • kształtowanie pożądanych postaw i zachowań wśród uczniów
 • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za realizacje podjętych obowiązków
 • reprezentowanie interesów uczniów wobec nauczycieli,
 • Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły

Plan pracy

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego – jesteśmy gospodarzami naszej szkoły.
 2. Ustalenie planu pracy samorządu.
 3. X edycja konkursu samorządowego – Dzień Kolorowy.
 4. Prowadzenie zeszytu protokołów z działalności SU.
 5. Prowadzenie tablicy samorządu (dekoracje okolicznościowe, informacje, DSU – „Aktualnik” – co?, gdzie?, kiedy? – tablica na I piętrze, MSU – tablica na dolnym holu.
 6. Udział w akcji charytatywnej zbiórki nakrętek dla Mikołajka.
 7. Akcja zbiórki makulatury i baterii – współpraca z firmą recyklingową STENA.
 8. Udział w akcji „Pełna miska dla schroniska”.
 9. Prowadzenie samorządowej skrzynki pocztowej.
 10. Akcja „Góra Grosza” – pomagamy dzieciom z Domów Dziecka.
 11. Całoroczna akcja „Szczęśliwy numerek”.
 12. Dyskoteki okolicznościowe dla klas IV-VI.
 13. „Szczęśliwy numerek”.
 14. „Portret Naszej Pani” – konkurs plastyczny.
 15. Wykonanie laurek z okazji Święta Edukacji Narodowej dla nauczycieli wychowawców.
 16. Udział w akcji charytatywnej „Iskierka radości”.
 17. Przygotowanie gazetki o obowiązkach i prawach ucznia.
 18. Akcja „Choinka życzeń”.
 19. Dyskoteka WOŚP, loteria fantowa, zbiórka pieniędzy do puszek WOŚP
 20. Walentynki – poczta walentynkowa.
 21. Dyskoteka Walentynkowa – wybory najsympatyczniejszej Walentynki i Walentego.
 22. Konkurs fotograficzny dla klas I – III „Moje ferie zimą”.
 23. Konkurs fotograficzny dla klas IV – VI „Zimowy krajobraz”.
 24. „Dzień Kobiet” – życzenia dla nauczycieli i koleżanek.
 25. Konkurs na „Naj…naj…jajo wielkanocne”.
 26. Podsumowanie pracy Małego i Dużego Samorządu Szkolnego.