Patron

„Szkoła – jak życie – nie staje, nie zatrzymuje się,

a każdy dzień jej pracy odbija się echem w przyszłości”


 

Stefania Sempołowska urodziła się 1 października 1870 r. we wsi Polenisz koło Środy. Mając 17 lat zdała celująco egzamin na „patent nauczycielki” przed rządową komisją w Warszawie. Od tej chwili rozpoczyna się niestrudzone życie nauczycielki, działaczki oświatowej, bojowniczki o prawa dziecka, dziennikarki i pisarki – autorki wielu podręczników dla dzieci. Za swą działalność była kilkakrotnie aresztowana, zesłana do Galicji, szykanowana przez ówczesne władze. Mimo przeciwieństw losu, ciężkiej choroby, która Ją dotknęła  pozostawała zawsze wierna swoim ideałom. Zmarła 31 stycznia 1944 r. w Warszawie. Pochowana została w rodzinnym grobowcu na Powązkach. Chciała, by na mogile wyryć słowo NAUCZYCIELKA, bo tę dziedzinę pracy spośród wszystkich, którym służyła, uważała na najważniejszą i najbardziej przez Nią ukochaną.

Więcej o Patronce naszej szkoły przeczytasztutaj