Świetlica

„ Świetlica  to dom normalny, dobry dom.
Każdy jest tutaj potrzebny i ważny,
w którym dla każdego  komu na nim zależy jest miejsce”.

Kazimierz Lisiecki

Nasza świetlica

Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00,

Dzieci przebywające w świetlicy mogą uczestniczyć w :

  •  grach i zabawach stolikowych
  •  zajęciach biblioteczno- czytelniczych
  •  zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych
  •  zajęciach manualno- usprawniających
  •  zajęciach ruchowych
  •  zabawach integracyjnych
  •  zabawach dowolnych w kącikach zainteresowań
  •  konkursach: wewnątrz – świetlicowych i wewnątrzszkolnych

Dokumenty:

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ