Ubezpieczenie ucznia

Szanowni Państwo,

W imieniu Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertę Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2023/2024, przygotowaną we współpracy z InterRisk S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group oraz zakupu ubezpieczenia.
 
* Przystąpienie do ubezpieczenia on – line bez konieczności zbierania składki w klasach!!!!
* Rodzice sami dokonują wyboru wariantu i opłaty.
* Możliwość ubezpieczenia przez rodziców wszystkich dzieci, również tych, które są uczniami innych placówek
Prosta ścieżka zakupu ubezpieczenia:
1. skorzystanie z poniższego linku :
 
2. wejście na stronę: ubezpieczenia.nau.pl i wpisanie kodu rabatowego NAU98

UBEZPIECZENIE DZIECKA 24/7 – w szkole i poza nią

WYBÓR WARIANTÓW UBEZPIECZENIA dla dzieci od urodzenia, uczniów różnych placówek i studentów do 25 r.ż

WYSOKIE WARTOŚCI ŚWIADCZEŃ objętych ubezpieczeniem m.in. w zakresie kosztów leczenia, uszczerbku na zdrowiu czy zgonu

SZEROKI ZAKRES UBEZPIECZENIA – ochrona dla uczniów w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych np. złamania, skręcenia, czy ukąszenia

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W RAZIE SZKODY W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTÓW – ubezpieczenie ryzyka związanego zarówno ze sportem amatorskim, jak i wyczynowym

Dodatkowo w ramach oferty NNW dzieci, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, zapewniamy:

 • Opcję Hejt Stop – tj. pomoc informatyczną, prawną lub psychologiczną w związku z groźnymi działaniami wobec dziecka w przestrzeni wirtualnej
 • zwrot kosztów pomocy psychiatrycznej w związku z leczeniem depresji u dziecka
 • zwrot kosztów pomocy psychologicznej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

  Wszystkie dokumenty  dotyczące proponowanego ubezpieczenia zamieszczone są na ścieżce sprzedaży.

  Poniżej załączamy tylko foldery z wariantami.

  Kontakt do opiekuna: Monika Mrowińska T: 666 88 38 48 e-mail: monika.mrowinska@nau.pl lub m.mrowinska@proagents.pl

  Warianty ubezpieczenia dla dziecka