Terminarz roku szkolnego 2022/23

zimowa PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 23.12-31.12.2022
święto trzech króli – 06.01.2023
ferie zimowe – 13.02.2023 – 26.02.2023
dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 – I, II semestr: 01.11.2022, 11.11.2022, 1.05, 3.05, 
dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 – I, II semestr: 31.10.2022, 2.05.2023, 23-25.05.2023 (klasy 1-7), 9.06.2023
21-23.03.2023 – Próbny egzamin ósmoklasisty
27-29.03.2023 – rekolekcje
6.04 – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
23, 24, 25.05.2023 – egzamin ósmoklasisty
22.06.2023 – zakończenie roku grup przedszkolnych
22.06.2023 – godz. 17.00 uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych
23.06.2023 – godz.10.00 uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-VIII
 
spotkania z rodzicami 
zebrania
  • 23.11 – godz. 17.00 klasy 1 – 4 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych i sposobach poprawiania  wyników.
  • 24.11 –  godz. 17.00  klasy 5 – 8 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych i sposobach poprawiania  wyników.
  • 12.01.2-23 – godz. 18.00 klasy 1 – 4 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami
  • 13.01.2023 – godz. 17.00  klasy 5 – 8 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami
  • 15.03.2023 – godz. 17.00 klasy 1 – 4 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami
  • 16.03.2023 – godz. 17.00  klasy 5 – 8 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami
  • 17.05.2023 – godz. 17.00 klasy 1 – 4 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami
  • 18.05.2023 – godz. 17.00  klasy 5 – 8 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami