Terminarz roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:
  • 02 listopada 2018
  • 02, 03, 04 stycznia 2019
  • 15, 16, 17 kwietnia 2019
  • 02 maja 2019
spotkania z rodzicami

zebrania

  • 06 marca klasy 0-5 godz. 16.30 budynek A – Hoża 25
  • 07 marca klasy 6-8 godz.16.30 budynek B – Hoża 3
  • 08 maja klasy 0-5 godz. 16.30 budynek A – Hoża 25
  • 09 maja klasy 6-8 godz.16.30 budynek B – Hoża 3

konsultacje

  • 03 kwietnia klasy 0-8 w godz. 16.30 – 17.30
rekolekcje 8-9-10 kwietnia 2019 r.
egzamin ósmoklasisty – 15-16-17 kwietnia 2019 r.