Terminarz roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:
  • 02 listopada 2018
  • 02, 03, 04 stycznia 2019
  • 15, 16, 17 kwietnia 2019
  • 02 maja 2019