WIDZĘ, SŁYSZĘ, POMAGAM!

 14 października 2021 r. uczniowie klas II, III i IV uczestniczyli w spotkaniu z Panem Dariuszem, przedstawicielem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Tematem prelekcji była pierwsza pomoc przedmedyczna. Pan ratownik opowiadał dzieciom jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. U osoby poszkodowanej, która nie oddycha , a jej krążenie jest niewydolne , mamy tylko 4 minuty na uratowanie jej mózgu przed nieodwracalnymi zmianami.

Wszyscy uczestnicy warsztatów byli pod ogromnym wrażeniem, a nasz gość z wielkim zaangażowaniem instruował nas, jak poprawnie wykonać wszystkie czynności ratujące życie. Dowiedzieliśmy się jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową, w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz jak sprawdzić czy osoba poszkodowana oddycha. Niemalże każdy chciał spróbować swoich umiejętności na fantomie. Ćwiczenia i rozmowy na temat pierwszej pomocy były kontynuowane również w salach lekcyjnych.

Od dzisiaj nasze motto brzmi: WIDZĘ, SŁYSZĘ, POMAGAM!

Mamy nadzieję, że dzięki takim warsztatom nasi uczniowie posiądą umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i odważnie wykorzystają ją w sytuacji zagrożenia oraz konieczności ratowania czyjegoś życia!