Reklama mojej szkoły

W kwietniu w naszej szkole został przeprowadzony konkurs multimedialny dla uczniów klas I-VIII pt. REKLAMA MOJEJ SZKOŁY. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatycznej. Zadaniem uczestników było nagranie filmu promującego naszą szkołę. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło wiele filmów. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

Laureaci konkursu: I miejsce- Alicja Michalak IV a II miejsce-Maciej Grzelak III c III miejsce-Em Pełka c III miejsce- Aleksandra Wiśniewska IV a

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział

Organizatorzy konkursu: Katarzyna Witkowska -Wypart, Barbara Rudowska-Tomczak