Promocja zdrowia

PROMOCJA ZDROWIA

Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszej zakładce „Zdrowie”. Jestem szkolnym Koordynatorem ds. zdrowia i nazywam się Joanna Pieszak. Jest mi bardzo miło poinformować wszystkich, że w październiku 2013 roku nasza szkoła została przyjęta to Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie jesteśmy na etapie pisania programu, który będzie realizowany w naszej szkole. Czekam na państwa propozycje lub sugestie dotyczące działań, które zapisane będą w programie a co za tym idzie realizowane w naszej szkole. Ponadto zapraszam wszystkie chętne osoby, które zajmują się zawodowo kwestią zdrowia do współpracy i do podzielenia się z nami swoim doświadczeniem. Poniżej przedstawiam krótką informację o Szkole Promującej Zdrowie. Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół. Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych. Obecnie w Polsce jest około 2000 placówek w sieci SzPZ.

Realizacja projektu Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie w ramach programu „Szkoły dla Zdrowia Europy” wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, jest podstawą realizacji zdrowotnych programów edukacyjnych, wpływa na strukturę planowania wizji i misji szkoły, a wreszcie sprzyja kreowaniu właściwych postaw wśród uczniów.

Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi a także tworzenia zdrowego środowiska.