Terminy zebrań

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

zebrania – I semestr

  • 23.11.2022 – godz. 17.00 klasy 1 – 4 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych i sposobach poprawiania  wyników.
  • 12.01.2023 – godz. 18.00 klasy 1 – 4 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami
  • 24.11.2022 –  godz. 17.00  klasy 5 – 8 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych i sposobach poprawiania  wyników.
  • 13.01.2023 – godz. 17.00  klasy 5 – 8 zebrania/konsultacje po zebraniach z rodzicami
godziny dostępności nauczycieli -> kliknij