Procedury Covid-19

1.Procedura przyprowadzania i odprowadzania dziecka

2.Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły

3.Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid

4.Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

5.Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej

6.Procedura pobytu i zabawy w świetlicy szkolnej

7.Procedura pobytu w sali dydaktycznej

8.Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

9. Procedura pobytu grupy na placu zabaw, boisku szkolnym

10.Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych

11.Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych