Oddziały przedszkolne

rok szkolny 2021/2022

Przedszkole

31.08.2021 – zebrania z rodzicami

godz. 15.00 – grupa 6-latków – grupa 3
godz. 16.15 – grupa mieszana – grupa 2
godz. 17.30 – grupa 3-4- latków – grupa 1

Grupy przedszkolne pracują w godzinach 6:30 – 16:30
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 9:00 -14:00
 
Przypominamy o konieczności odbijania karty przy każdym przyjściu i wyjściu dziecka z przedszkola.
W przeciwnym razie opłata za przedszkole naliczona zostanie od 6:30 do 16:30.