Osiągnięcia uczniów

WIDZĘ, SŁYSZĘ, POMAGAM!

 14 października 2021 r. uczniowie klas II, III i IV uczestniczyli w spotkaniu z Panem Dariuszem, przedstawicielem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Tematem prelekcji była pierwsza pomoc przedmedyczna. Pan ratownik opowiadał dzieciom jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej …

0 komentarzy