Zwrot nadpłaty za obiady

Z uwagi na ograniczenia w pracy stołówki szkolnej od dnia 12 marca 2020r. informujemy, że na koncie szkoły odnotowano nadpłatę z tytułu niewykorzystanych obiadów.

Zwrot należnej kwoty za ucznia korzystającego ze stołówki w tym czasie zostanie dokonany  przelewem bankowym na konto, z którego zapłacono za posiłek.