Ważne informacje

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN, począwszy od 25.03.2020 r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego szkoła będzie zamknięta. Zgodnie z przewidywanym terminem zamknięcia szkół, który obecnie określono do świąt, nauczanie będzie odbywało się zgodnie z komunikatem, który otrzymaliście Państwo na e-dzienniku.