Szkoła w ruchu – sport w naszej szkole

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Cel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole/przedszkolu

1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Obszary dla szkół: 1-5
Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4

Ruch poza szkołą/przedszkolem
1. zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)
2. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
3. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
4. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)
Obszary dla szkół: 6-9
Obszary dla przedszkoli: 6-8

Organizatorzy konkursu

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Uczestnicy

Akcja adresowana jest do:

a) Dyrektorów szkół i przedszkoli;
b) Nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej;
c) Uczniów i wychowanków przedszkoli

Szkoła Podstawowa nr 42 przystąpiła do akcji „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.