Rekrutacja 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

zarządzenie
Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych