Opłata za obiady w miesiącu maju i czerwcu 2021 r.

UWAGA RODZICE!

Informujemy, że pełna opłata za obiady w miesiącu  czerwcu wynosi 64 zł (16 obiadów x 4zł dla klas 1-3) .
Dokonując przelewu proszę uwzględnić nadpłatę z miesiąca poprzedniego, zgodnie z przekazaną informacją.
W razie pytań prosimy o kontakt z intendentem :
e-mail: Intendentsp42@op.pl
Tel. 91-44 21 738 wew.20
Wpłaty należy dokonać na konto szkoły do 30.05.2021r.
W tytule przelewu obowiązkowo należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka.

Numer konta szkoły do wpłat za obiady: 27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

 

Kwota za posiłki w czerwcu wynosi 64 zł (16x4zł dla klas 4-8).
4 czerwca –dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Wpłaty będą przyjmowane do dnia 30.05.2021r., zgodnie z procedurą dokonywania opłat za posiłki.

Numer konta: 27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

W tytule przelewu obowiązkowo należy podać imię, nazwisko i klasę dziecka.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

Przed dokonaniem wpłat, w celu rozliczenia nadpłaty z poprzednich miesięcy,  prosimy o kontakt z intendentem szkoły :

Tel : 91-44 21 738

e-mail : intendentsp42@op.pl

Uwaga!

Zgłoszenia o nieobecności dziecka na obiedzie
przyjmowane będą wyłącznie do 11.06.2021r.