Opłata za obiady – wrzesień

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII  będą wydawane od 7 września 2020 r.

Organizacja żywienia w stołówce została oparta na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.,z późn. zm., obowiązujących w szkołach od września 2020 r. i podlega ścisłej kontroli sanitarnej prowadzonej na terenie placówki.

W związku  z koniecznością skrócenia czasu przeznaczonego na spożywanie posiłków i ograniczenia kontaktu uczniów  z personelem w czasie trwania epidemii, informujemy, że posiłki będą składały się z 1 dania.

Stawka obiadowa pozostaje bez zmian- 4zł .

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu  wynosi 72 zł (18x4zł)

Numer konta szkoły do wpłat za obiady:
27 1020 4795 0000 9102 0278 4833