Opłata za obiady w klasa 1-3

Opłata za obiady w klasach 1-3.

W związku z decyzją Ministra Zdrowia    o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach z dniem 20.03.2021r. informujemy, że pieniądze za niewykorzystane obiady zostaną zaliczone na poczet należności za posiłki w kolejnych miesiącach.

W sytuacji, gdy nauka w trybie zdalnym będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach, pieniądze zostaną zwrócone na konta rodziców/opiekunów, którzy dokonali wpłat.