Opłata za obiady – styczeń 2023

Opłata za obiady na miesiąc STYCZEŃ 2023 r.

Uczniowie, którzy będą korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu styczniu 2023r. zobligowani są do uiszczenia opłaty w terminie:

od 02.01.2022 r. do 5.01.2022 r.

Wpłaty dokonane przed 1 stycznia 2023 zostaną zwrócone na konto bankowe opłacającego.

Opłata za obiady dla uczniów klas 1-8  wynosi 126,00 zł (21 dni)

Opłata za obiady dla pracowników  wynosi 210,00 zł (21 dni)

Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Szkoła Podstawowa nr 42

nr konta:   27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

W tytule należy podać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszać należy do intendenta szkoły :

intendentsp42@op.pl