Opłata za obiady – marzec 2023

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII

Kwota do zapłaty za obiady w miesiącu marcu  dla klas 1-8 wynosi  : 138 zł   (23 x 6zł).

Płatności za obiady należy dokonać w terminie do 28 lutego 2023 r. na konto szkoły o numerze

27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

Odpisy obiadów: intendentsp42@onet.pl