Opłata za obiady – luty 2023

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII. Kwota do zapłaty za obiady w miesiącu lutym  dla klas 1-8

wynosi  : 60 zł   (10 x6zł).

Płatności za obiady należy dokonać w terminie do 31 stycznia 2023r. na konto szkoły o numerze

27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

 

Odpisy obiadów: intendentsp42@op.pl