Opłata za obiady – listopad 2022

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII

Kwota do zapłaty za obiady w miesiącu listopadzie dla klas 1-8 wynosi :  120 zł   (20 x 6zł) – bez 1 i 11 listopada.

Płatności za obiady należy dokonać w terminie do 31 października 2022r. na konto szkoły o numerze

 27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

W przypadku braku odnotowanej wpłaty, dziecku nie zostanie wydany posiłek.

Odpisy obiadów: intendentsp42@op.pl