Opłata za obiady – grudzień 2022

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII

Kwota do zapłaty za obiady w miesiącu grudniu  dla klas 1-8 wynosi : 96 zł   (16 x6zł).

Płatności za obiady należy dokonać w terminie do 30 listopada 2022r. na konto szkoły o numerze

27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

Przy dokonywaniu wpłaty proszę uwzględnić nadpłatę za niewykorzystane posiłki w poprzednim miesiącu.

Informujemy, że w miesiącu grudniu odpisy za posiłki przyjmowane będą wyłącznie do 9.12.2022r. z uwagi na zakończenie okresu rozliczeniowego.

Odpisy obiadów: intendentsp42@op.pl