Obiady – miesiąc marzec

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII 

Organizacja żywienia w stołówce została oparta na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych pracujących w trybie pełnym stacjonarnym, obowiązujących w szkołach od 1 września 2021 r. i podlega ścisłej kontroli sanitarnej prowadzonej na terenie placówki.

Opłata za obiady na miesiąc marzec  2022 r. wynosi 115 zł.

Proszę o uwzględnienie nadpłaty z miesiąca

stycznia i lutego.

W przypadku braku odnotowanej wpłaty, dziecku nie zostanie wydany posiłek.

Odpisy obiadów: intendent.szkola42@op.pl

jadłospis obowiązujący od 28.02 do 11.03.2022

Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Szkoła Podstawowa nr 42
Nr konta:   27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

 W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.