Obiady – miesiąc maj

Obiady w stołówce szkolnej w SP nr 42 dla klas I-VIII 

Organizacja żywienia w stołówce została oparta na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych pracujących w trybie pełnym stacjonarnym, obowiązujących w szkołach od 1 września 2021r. i podlega ścisłej kontroli sanitarnej prowadzonej na terenie placówki.

Kwota do zapłaty za obiady w miesiącu maju dla klas 1-8 wynosi  : 85 zł   (17 x5zł).

Płatności za obiady należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2022r. na konto szkoły o numerze

27 1020 4795 0000 9102 0278 4833

W przypadku braku odnotowanej wpłaty, dziecku nie zostanie wydany posiłek.

Odpisy obiadów: intendent.szkola42@op.pl

intendentsp42@gmail.op.pl