Obiady – czerwiec

UWAGA!
obiady czerwiec 70,00 zł (14 obiadów * 5,00zł)
Obiady w czerwcu wydawane będą 1-22.06.2022.

Opłata za obiady tylko w formie przelewu bankowego, do dnia 31.05.2022r.
nr konta: 27 1020 4795 0000 9102 0278 4833
tytuł wpłaty : obiady imię i nazwisko ucznia, klasa

Nieobecność ucznia na obiedzie trzeba zgłosić intendentowi szkoły :

intendent.szkola42@op.pl

intendentsp42@gmail.op.pl

Dzień zgłoszenia nie jest dniem odpisu.