Nabór 2022/2023

UWAGA

Przyjmowanie wniosków do klas pierwszych oraz do oddziału przedszkolnego odbywa się: w godzinach od 8.00 do 15.00 w Sekretariacie Szkoły, w pozostałych godzinach dokumenty można zostawić w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu do Szkoły, jednak nie później niż do 16.30.

Szanowni Rodzice

  • Od dnia 01 marca 2022r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2022/2023.
    Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

INFORMATOR DLA RODZICÓW

  • Deklaracje na kontynuowanie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 będą dostępne na grupach od dnia 22 lutego 2022 do 28 lutego 2022 r. 
  • Dokument pozostawiamy u wychowawcy grupy. 
  • W dniu 28 lutego 2022r. dokumenty będą przyjmowane do godziny 15.00.

Ważne! Nie ma możliwości składania dokumentów po terminie.