Fair Friends 2020

Klasa 5a z naszej szkoły uczestniczy w europejskim projekcie, naszą szkołą partnerską jest klasa 4b z berlińskiej szkoły. Jesteśmy już po spotkaniu w Berlinie, na bieżąco będziemy informować o działaniach w projekcie.

Program:

  • Logo czarno-białe -projekt przesyłamy do Berlina do 20.11.2019 r.
  • Losowanie patronatu nad jednym z krajów europejskich- grudzień.
  • Warsztaty europejskie organizowane na terenie macierzystej szkoły (luty-kwiecień).
  • Przyjazd uczniów klasy berlińskiej do Szczecina 20-24.04.2020 r.
  • Wyjazd do Berlina 25-29.05.2020 r.

Do naszych zadań będzie należało:

  • nawiązanie kontaktu z klasą berlińską pod hasłem: Tak żyjemy, bawimy się i uczymy-w Polsce i Niemczech.
  • Przygotowanie pawilonu prezentującego wylosowany kraj partnerski (w Szczecinie i Berlinie).
  • Przygotowanie zadania podczas prezentacji.
  • Rozgrywki sportowe w Szczecinie i w Berlinie (piłka nożna drużyny mieszane chłopców i dziewcząt), w których będzie punktowana przede wszystkim gra fair play

Nasi znajomi z klasy 4a z Berlina

Upominki z Niemiec dla klasy 5a. Nasi przyjaciele są wspaniali!